AIKUISKOULUTUSTUKI – APU UUDELLE URALLE

Vuoden alussa on netit ja lehdet pullollaan erilaisia kannusteita. Eniten lukijoita houkutellaan aloittamaan uusia elämä ruokavalion tai liikunnan suhteen. Monelle meistä vuoden vaihde merkitsee myös punnintaa muilla elämän sektoreilla. Katsotaan edellistä vuotta ja pohditaan tulevaa. Uskaltaisinko nyt tehdä ne siirrot työelämässä, mitä olen useiden vuosien ajan mielessäni suunnitellut?

Päätökseen uudelle työuralle suuntautumisesta liittyy monta asiaa.

Tässä blogitekstissä keskityn aikuisen uudelleen kouluttautumiseen. Pohdin työssä käyvän, jo kertaalleen koulutetun aikuisen mahdollisuuksia siirtyä uudelle työuralle koulutuksen keinoin. Kerron aluksi opintovapaasta. Tämän jälkeen tarkastelen aikuiskoulutustuen luomia mahdollisuuksia ja lopuksi annan vinkkejä mitä me Hilealaiset olemme havainneet hyviksi tavoiksi uuden työuran käynnistämisessä.

LÄHTISINKÖ OPINTOVAPAALLE?

Moni uutta työuraa haaveileva törmää siihen, että uusi ura vaatii kouluttautumista. Se saattaa tuntua hankalalta ja monimutkaiselta. Mutta byrokraattisen alkuvaikutelman ei kannata antaa hämätä. Uudelleen kouluttautuminen on itse asiassa varsin yleistä ja yksinkertaista.  Ja nykypäivänä olisi enemmän erikoista, että ehkä jo useampi vuosikymmen sitten käyty tutkinto antaisi edelleen ajantasaista tietoa tämän hetken työelämään. Ajattele esimerkiksi tekniikan alaa. Monelle insinöörille on tuttua se, että valmistuttuaan opinnoista tuttu ohjelmisto on jo päivittynyt useamman kerran ja erilaisia tekniikoita ja välineitä saa opiskella oli sitten työtehtävä ja paikka mikä tahansa.

Tekniikan ala uudistuu niin nopeasti, että opiskelu on luonnollinen osa työuraa.

”Monelle insinöörille on tuttua se, että valmistuttuaan moni ohjelmisto on jo päivittynyt useamman kerran ja erilaisia tekniikoita ja välineitä saa opiskella oli sitten työtehtävä ja paikka mikä tahansa.”

Opintovapaa on suomalaisen yhteiskunnan järjestelmä, jonka avulla työsuhteessa olevat työntekijät voivat aloittaa tai jatkaa opintojaan tai muuta kouluttautumistaan. Myönnettävän opintovapaan pituus on suhteessa sinun työhistoriaasi. Jos olet esimerkiksi ollut saman työnantajan palveluksessa yli vuoden, voit saada käytettäväksi kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden aikana. Tuossa ajassa on mahdollista suorittaa esimerkiksi ylempi korkeakoulututkinto tai tehdä ammattitutkinto. Opintovapaa on yleisesti tunnettu ja paljon käytetty. On kuitenkin hyvä muistaa, että opintovapaa ei ole läpihuutojuttu, josta työnantajalle vain ilmoitetaan. Parhaaseen tulokseen pääset usein neuvottelemalla työnantajasi kanssa hyvissä ajoin. Työnantajalla on oikeus vaikuttaa opintovapaa alkamisajankohtaan ja varsinkin harvemmin järjestettävissä koulutuksissa, työnantajan vaatima ajankohdan siirto on ikävä alku uuden uran suunnittelulle.  Opintovapaa perustuu opintovapaalakiin (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790273)  ja lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa oleviin sekä niihin rinnastettavissa palvelusuhteissa oleviin henkilöihin.

Opintovapaa perustuu opintovapaalakiin.

AIKUISKOULUTUSTUKI OPINTOVAPAA-AJAN TULONLÄHTEENÄ

Opintovapaa on pääsääntöisesti palkatonta ja tulojen pudotus onkin usein asia, mikä estää uudelle työuralle suuntaamista. Aikuiskoulutustuen kannalta työelämänkokemusta omaavat henkilöt ovat vahvoilla.

”Opintovapaa on pääsääntöisesti palkatonta ja tulojen pudotus onkin usein asia, mikä estää uudelle työuralle suuntaamista.”

Kahdeksan vuoden työhistoria nimittäin oikeuttaa sinut saamaan aikuiskoulutustukea palkattoman opintovapaan aikana. Vaikka opintovapaan hakemiseen liittyy palvelus samalle työnantajalle, aikuiskoulutustuessa työkokemus lasketaan kaikkien työsuhteiden kokonaisuudesta. Kriteerinä käytetään työnantajan työeläkevakuuttamisvelvollisuutta. Työhistoriaa kerryttävät myös enintään kahden vuoden ajalta muun muassa äitiys- ja vanhempainraha-aika. Muita kriteerejä aikuiskoulutustuen saamiseen ovat

  • vuoden palvelus nykyisen työnantajan palveluksessa ennen tuettavan opiskelun alkua
  • asuinpaikka Suomessa ja kuuluminen Suomen sosiaalisturvan piiriin
  • vähintään kaksi kuukautta kestävä opintovapaajakso
  • sivutuloja enintään 250 euroa kuukaudessa
  • tuettava koulutus ja opiskelun päätoimisuus, sekä se että
  • et saa aikuiskoulutustuen estävää etuutta.

Aikuiskoulutustuen myöntää työllisyysrahasto, jonka sivuille on kerätty esimerkkejä tuen suuruudesta suhteessa palkkatuloihin. (https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/taysimaarainen_aikuiskoulutustuki/). Huomionarvoista on muistaa verotus. Mikäli et tee erillistä muutosverokorttia etuutta varten, vakiomääräinen ennakkopidätys on 20%.

Opintojen rahoitus on tärkeä osa pohtiessa uudelleen kouluttautumista.

VINKIT UUDELLEEN KOULUTTATUMISTA HAAVEILEVALLE

Työuran muutokset eivät välttämättä vaadi kokonaista uutta tutkintoa. Nykyisin on paljon opintovapaan piiriin kuuluvaa koulutusta, joka ajantasaistaa tietojasi tai suuntaa osaamistasi uudelle uralle. Ennen kuin laitat hakemukset oppilaitoksiin on siis hyvä huolella tutkia sitä, miten eri toimenpitein pääsisit kohti haaveilemaasi työuraa. Me Hilealaiset autamme sinua mielellämme. Meillä on laajasti kokemusta erilaisten työurien muotoiluista ja uudelleen suuntaamisesta.

”Työuran muutokset eivät välttämättä vaadi kokonaista tutkintoa. Nykyisin on paljon opintovapaan piiriin kuuluvaa koulutusta, joka ajantasaistaa tietojasi tai suuntaa osaamistasi uuteen suuntaan.”

Toiseksi kannattaa rauhassa tutustua nykyisiin oppilaitosten tuomiin opiskeluvaihtoehtoihin. Osallistumalla Hilean aikuisille uranvaihtajille suunnattuun pienryhmävalmennuksiimme saat kattavan katsauksen eri opiskeluvaihtoehtoihin; halusitpa toteuttaa uran vaihdoksesi tehden edelleen täysiaikaisesti töitäsi tai halutessasi jäädä kokopäiväiseksi opiskelijaksi. Pienryhmävalmennuksessamme saat myös vertaistukea, ideoita ja vinkkejä sekä ryhmän kautta usein myös valmiin verkoston uudelle työurallesi.

Kolmanneksi on hyvä olla tietoinen ajankohtaisista muuntokoulutushankkeista. Yhteiskunnassa kuhistaan ja rakennetaan monenlaisia tapoja saada työntekijöitä aloille, joilla tekijöistä on pulaa. Muuntokoulutuksissa ei karsasteta hakijan ikää, vaan usein kokemus työelämästä on yrityksille myös valttia. Kokeneet työntekijät näkevät usein uudet tuulet myös paremmin asiakkaan näkökulmasta. Esimerkiksi teknologian alalla muutoksien käyttöönotto voi olla asiakkaalle tekniikan lisäksi iso kulttuurinen muutos, jolloin kokenutta työntekijää voi olla helpompi kuunnella kuin nuorta lyhemmän työhistorian omaavaa.

Viimeisenä me Hileassa kannustamme rohkeuteen. Olemme nähneet paljon hienoja kehitystarinoita ja tiedämme, että kaikki aika, joka sijoitetaan unelmien realistiseen toteuttamiseen pitkäjänteisesti, tuottaa yksilöille laskemattoman paljon lisää omanarvontuntoa, mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä elämään.

Neljä vinkkiä uran vaihdosta haaveilevalle:

  1. Selvitä tarvitsetko uutta tutkintoa, vai riittääkö kevyempi suuntautumiskoulutus
  2. Tutustu eri koulutusvaihtoehtoihin
  3. Tarkasta meneillään olevat muuntokoulutushankkeet
  4. Ole rohkea ja ota vastaan apua. Hileassa autamme mielellämme!

Ota askel kohti haavettasi ja kysy lisää valmennuksistamme!

Heli

p.s. Pysy mukana, tilaa uutiskirjeemme ja saat uusimmat blogit suoraan sähköpostiisi.