YLIOPISTOJEN PÄÄSYKOKEET 2020

Eilen se vihdoin tapahtui. Unifi antoi tiedotteen, jossa se kertoi yliopistojen pääsykoejärjestelyistä tänä keväänä.

Olemme Hileassa saaneet viimeisen kuukauden aikana auttaa monia korkeakouluihin hakijoita selvittämään tilannettaan. Mieltä on askarruttanut miten pääsykokeet järjestetään? Miten käy avoimen yliopiston väyläopinnoille koronan aikana? Pääseekö väylää pitkin vielä suoraan, jos arvosanat riittävät? Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tässä blogissa.

Hakijoiden mieltä on askarruttanut miten yliopistojen pääsykokeet järjestetään?

MITEN YLIOPISTOJEN PÄÄSYKOKEET JÄRJESTETÄÄN?

Korona-viruksen aiheuttama historiallinen poikkeustilanne on muodostanut ennen näkemätöntä yhteistyötä monien toimijoiden välillä. Sama tapahtui yliopistojen Suomen yliopistojen rehtorineuvostolle eli UNIFI ry:lle. Unifin tehtävä on edistää yliopistojen yhteistyötä ja tuoda esiin niiden yhteisiä kantoja keskeisissä tutkimus- ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Salaisuus ei ole kuitenkaan se, että myös yliopistot kilpailevat keskenään, niin opiskelijoista kuin eri rahoituslähteiden suosiosta ja tutkimuksen saralla menestymisessä. Koronakevät on kuitenkin saanut Unifin vetämään aikaisempaa voimakkaammin yhtä köyttä. Yksi osoitus siitä on autonomisten yliopistojen yhteinen tiedottaminen Unifin kautta siitä, miten yliopistojen pääsykokeet keväällä 2020 järjestetään.

Kaikki yliopistojen pääsykokeet järjestetään korvaavin järjestelyin.

Tärkein tieto on, että kaikki hakukohteina olleet opinto-ohjelmat järjestävät pääsykokeet. Perinteisiä luentosaleissa järjestettyjä pääsykokeita korvataan vaihtoehtoisilla tavoilla. Pääsykoe voi olla hakukohteesta riippuen etänä suoritettava sähköinen pääsykoe, suullinen koe, palautettava tehtävä tai todistusvalinnan laajentaminen. 

Valintakokeet jakautuvat pääsääntöisesti kahteen vaiheeseen; ensimmäisessä vaiheessa karsitaan hakijajoukkoa pienemmäksi. Karsinta voi tapahtua todistuksen perusteella tai esimerkiksi kirjallisella kokeella. Tänä keväänä tämä ensimmäinen karsintavaihe toteutetaan  pääsääntöisesti etänä. Toinen vaihe, joka on aiemmin ollut soveltava tai monesta pienemmästä osa-alueesta koostuva kokonaisuus järjestetään myös tänä keväänä. Toteutustapa vaihtele hakukohteen mukaan ja se voi olla myös etänä suoritettava tehtävä tai pienissä ryhmissä yliopistojen kampuksilla järjestettävä tilaisuus. 

JOKAINEN YLIOPISTO TIEDOTTAA ITSE OMIEN HAKUKOHTEIDENSA PÄÄSYKOKEISTA

Hakijan näkökulmasta on tärkeää seurata tarkasti valitsemansa hakukohteen yliopiston hakijapalvelujen tiedottamista. Jokainen yliopisto vastaa omien pääsykokeidensa järjestämisestä ja niiden toteutuksesta siten, että opiskelijavalinnan kaikissa vaiheissa noudatetaan sekä valintoja säätelevää lakien, asetusten ja muiden hallinnollisten määräysten ohjeistusta että vallitsevan poikkeusolon turvallisuusmääräyksiä. Hakijan näkökulmasta on ensisijaista saada tieto juuri sen laitoksen järjestelyistä, jonne on hakeutumassa. Suurissa yliopistoissa, kuten esimerkiksi Helsingin, Turun tai Tampereen yliopistoissa on suuri määrä eri tiedekuntia. Jokaisessa tiedekunnassa on omat, tieteenalaan sidotut käytänteet ja tarpeet. Siksi saman yliopiston sisäisesti hakumenettelyissä voi olla eroja. 

MITEN KÄY AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄOPINNOILLE KORONAN AIKANA?

Osa tämän kevään hakijoista on valmistautunut hakupaikan saamiseen osallistumalla avoimen yliopiston kautta järjestettäviin väyläopintoihin (lue lisää väyläopinnoista aiemmasta blogistamme). Kevään aikana opintoja on järjestetty poiketen opetussuunnitelmasta. Tämä on aiheuttanut huolen opiskelijoiden keskuudessa siitä, onko väyläopintojen kautta edelleen mahdollista saavuttaa opinto-oikeus kohdeyliopistoon. Suoritimme Hilean kanssa selvityskierroksen suurimmissa yliopistoissamme. ”Kyllä voi”, oli yhtenäinen vastaus kaikkien yliopistojen hakijapalveluissa. Jokainen väyläopintoja järjestävä yliopisto oli vakuuttunut siitä, että väyläopintojen kautta on edelleen mahdollista saavuttaa opinto-oikeus, toki vain silloin kuin opintomenestys siihen riittää. Eli huoli pois, väyläopinnot eivät ole menneet hukkaan, vaan ovat edelleen kovaa valuuttaa opintopaikan hankkimisessa.

ILMAINEN WEBINAARI YLIOPISTOJEN PÄÄSYKOKEISTA JA HAKUJEN ETENEMISESTÄ

Hilea on ollut mukana virtuaalisessa valmentamisessa, webinaarien järjestämisessä ja etänä toimimisessa jo pitkään ennen koronakevättä. Tänä keväänä on erityisen paljon kysytty lisätietoa pääsykokeista ja hakujen etenemisestä. Tämän vuoksi järjestämme torstaina 7.5.2020 klo 17-17.30 ilmaisen webinaarin pääsykokeista ja yliopistojen yhteishaun etenemisestä. ILMOITTAUDU webinaariin TÄSTÄ. Tule mukaan kuulemaan kootusti ajankohtaiset tiedot ja vinkit yliopistoje pääsykokeisiin valmistautumiseen!

MUISTILISTA YLIOPISTOJEN PÄÄSYKOKEISTA

  1. Kaikki pääsykokeet järjestetään
  2. Seuraa oman hakukohteesi tiedottamista
  3. Valmistaudu normaalisti lukemalla ja tekemällä harjoituksia

Pysykää terveenä!

Hilean Heli

p.s. Kaipaatko apua uravalintaasi, ota yhteyttä ja anna meidän auttaa sinut kiinni opiskelupaikkaan!